SOSYAL HİZMETLER VE KENT YOKSULLUĞU ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubunun Amaçları:

Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan çalışmalar yapmak.

Kadıköy’ de yaşayanların, vatandaş karnesi ve veri tabanı oluşturmak, kent gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak. Kentin öncelikli sorunları doğrultusunda katılımcılığı ve kente aidiyet bilincini geliştirmek.

Mutlak yoksulluk dışında, dışlanma sürecini oluşturan: Gelir, vergileme ve sosyal koruma, tüketim ve borçlanma, eğitime erişim, istihdam, işsizlik ve eğitim, çalışma koşulları, barınma ve evsizlik, sağlık, sosyal hizmetlerden yararlanabilirlik ve komşuluk desteği olarak genel hatlarıyla belirlenen Kent yoksulluğu ile ilgili çalışmalar yapmaktır.Sosyal Hizmetler Ve Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu Pdf'ini görüntülemek için tıklayınız

Geri